രാത്രി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Derived from Sanskrit रात्रि (rātri), which can mean both night and the Vedic goddess of night.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

രാത്രി (rātri)

  1. night

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative രാത്രി (rātri) രാത്രികള് (rātrikaḷ)
Vocative രാത്രീ (rātrī) രാത്രികളേ (rātrikaḷē)
Accusative രാത്രിയെ (rātriye) രാത്രികളെ (rātrikaḷe)
Dative രാത്രിയ്ക്കു് (rātriykkŭ) രാത്രികള്ക്കു് (rātrikaḷkkŭ)
Genitive രാത്രിയുടെ (rātriyuṭe) രാത്രികളുടെ (rātrikaḷuṭe)
Locative രാത്രിയില് (rātriyil) രാത്രികളില് (rātrikaḷil)
Sociative രാത്രിയോടു് (rātriyōṭŭ) രാത്രികളോടു് (rātrikaḷōṭŭ)
Instrumental രാത്രിയാല് (rātriyāl) രാത്രികളാല് (rātrikaḷāl)