രാത്രി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Derived from Sanskrit रात्रि ‎(rātri), which can mean both night and the Vedic goddess of night.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

രാത്രി ‎(rātri)

  1. night

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative രാത്രി ‎(rātri) രാത്രികള് ‎(rātrikaḷ)
Vocative രാത്രീ ‎(rātrī) രാത്രികളേ ‎(rātrikaḷē)
Accusative രാത്രിയെ ‎(rātriye) രാത്രികളെ ‎(rātrikaḷe)
Dative രാത്രിയ്ക്കു് ‎(rātriykkŭ) രാത്രികള്ക്കു് ‎(rātrikaḷkkŭ)
Genitive രാത്രിയുടെ ‎(rātriyuṭe) രാത്രികളുടെ ‎(rātrikaḷuṭe)
Locative രാത്രിയില് ‎(rātriyil) രാത്രികളില് ‎(rātrikaḷil)
Sociative രാത്രിയോടു് ‎(rātriyōṭŭ) രാത്രികളോടു് ‎(rātrikaḷōṭŭ)
Instrumental രാത്രിയാല് ‎(rātriyāl) രാത്രികളാല് ‎(rātrikaḷāl)