വില്ല്

From Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from വിൽ)
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *wil. Cognate with Kannada ಬಿಲ್ಲು (billu), Tamil வில் (vil), Telugu విల్లు (villu) and Brahui بِل (bil).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

വില്ല് (villŭ)

A bow
  1. bow
    Synonyms: ധനു (dhanu), ധന്വം (dhanvaṁ), ചാപം (cāpaṁ), ശരാസനം (śarāsanaṁ), കോദണ്ഡം (kōdaṇḍaṁ), കാർമ്മുകം (kāṟmmukaṁ)
  2. Sagittarius, the 9th sign of zodiac.

Declension[edit]

Declension of വില്ല്
Singular Plural
Nominative വില്ല് (villŭ) വില്ലുകൾ (villukaḷ)
Vocative വില്ലേ (villē) വില്ലുകളേ (villukaḷē)
Accusative വില്ലിനെ (villine) വില്ലുകളെ (villukaḷe)
Dative വില്ലിന് (villinŭ) വില്ലുകൾക്ക് (villukaḷkkŭ)
Genitive വില്ലിന്റെ (villinṟe) വില്ലുകളുടെ (villukaḷuṭe)
Locative വില്ലിൽ (villil) വില്ലുകളിൽ (villukaḷil)
Sociative വില്ലിനോട് (villinōṭŭ) വില്ലുകളോട് (villukaḷōṭŭ)
Instrumental വില്ലിനാൽ (villināl) വില്ലുകളാൽ (villukaḷāl)

Derived terms[edit]

See also[edit]

References[edit]

Further reading[edit]