ព័ត៌មាន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit वर्तमान (vartamāna).

Pronunciation[edit]

Orthographic ព័ត៌មាន
b˘tŕmān
Phonemic ព័រ-ដ-មាន / ព័រ-ដ'-មាន
b˘r-ṭ-mān / b˘r-ṭ'-mān
WT romanisation pɔədɑɑmiən, pɔədəmiən
(standard) IPA(key) /pɔə.ɗɑː.miən/ ~ /pɔə.ɗə.miən/

Noun[edit]

ព័ត៌មាន (pɔədɑɑmiən)

  1. news
  2. information

See also[edit]