ἀάατος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἀάω (aáō, I hurt, damage) with privative alpha ἀ- (a-) and -τος (-tos). An alternative hypothesis given for the use of the word as a Homeric epithet for the Styx is from Proto-Indo-European *n̥seh₂wn̥tos (sunless).[1]

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

ᾰ̓ᾱ́ᾰτος (aā́atosm or f (neuter ᾰ̓ᾱ́ᾰτον); second declension (Epic)

 1. (Epic) inviolable
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 14.269-276:
   ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα:
   ‘ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
   χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
   τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
   μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες
   ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
   Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.’
   hṑs pháto, khḗrato d’ Húpnos, ameibómenos dè prosēúda:
   ‘ágrei nûn moi ómosson aáaton Stugòs húdōr,
   kheirì dè têi hetérēi mèn héle khthóna poulubóteiran,
   têi d’ hetérēi hála marmaréēn, hína nôïn hápantes
   márturoi ôs’ hoì énerthe theoì Krónon amphìs eóntes
   ê mèn emoì dṓsein Kharítōn mían hoploteráōn
   Pasithéēn, hês t’ autòs eéldomai ḗmata pánta.’
   • 1924 translation by A. T. Murray
    So spake she, and Sleep waxed glad, and made answer saying: “Come now, swear to me by the inviolable water of Styx, and with one hand lay thou hold of the bounteous earth, and with the other of the shimmering sea, that one and all they may be witnesses betwixt us twain, even the gods that are below with Cronos, [275] that verily thou wilt give me one of the youthful Graces, even Pasithea, that myself I long for all my days.”
 2. (Epic) invincible
 3. (Epic) infallible

Inflection[edit]

Further reading[edit]

References[edit]

 1. ^ Nikolaev, Alexander (2012), “Homeric ἀάατος: Etymology and Poetics”, in Die Sprache[1], volume 50, issue 2, pages 182–239