ἀνταποδίδωμι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἀντῐ́ (antí, in return for) +‎ ᾰ̓ποδῐ́δωμι (apodídōmi, I give back).

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /an.ta.po.dí.dɔː.mi/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /an.ta.poˈdi.do.mi/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /an.ta.poˈði.ðo.mi/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /an.ta.poˈði.ðo.mi/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /an.da.poˈði.ðo.mi/
 • Verb[edit]

  ἀντᾰποδῐ́δωμῐ (antapodídōmi)

  1. (transitive) I give back, requite, repay, give
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.18.3
    οὗτοι δὲ τὸ ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον
    hoûtoi dè tò hómoion antapodidóntes etimṓreon
    these lent their aid in return for a similar service done for them
   1. (figuratively, transitive)
    • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 3.40.7
     γενόμενοι δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ [] νῦν ἀνταπόδοτε
     genómenoi d᾽ hóti engútata têi gnṓmēi [] nûn antapódote
     but recall as nearly as possible the moment of suffering [] and now pay them back in their turn
  2. (transitive) I correspond to; I cause to correspond with
   • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Phaedo 71e
    οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν
    ouk antapodṓsomen tḕn enantían génesin
    Shall we not assign as a balance the opposite process?
   1. I make convertible
    • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Rhetoric 1407a.15
     ἀεὶ δὲ δεῖ τὴν μεταφορὰν τὴν ἐκ τοῦ ἀνάλογον ἀνταποδιδόναι
     aeì dè deî tḕn metaphoràn tḕn ek toû análogon antapodidónai
     The proportional metaphor should always be reciprocally transferable
   2. (grammar)
   3. (intransitive) I correspond with
   4. (intransitive) I give back insults, esp. tu quoque
    • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Phaedrus 236c
     ἵνα μὴ τὸ τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν πρᾶγμα ἀναγκαζώμεθα ποιεῖν ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις
     hína mḕ tò tôn kōmōidôn phortikòn prâgma anankazṓmetha poieîn antapodidóntes allḗlois
     lest we be compelled to resort to the comic "you're another"
  3. (transitive) I give in turn
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 3.3.58
    ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον
    epeì dè pálin hêke tò súnthēma antapodidómenon
    And when the watchword came back and was delivered again to him
  4. (transitive) I give back a sound
   • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Sulla 19.3
    ὥστε τῆς κραυγῆς διχόθεν φερομένης καὶ τῶν ὀρῶν ἀνταποδιδόντων τὴν περιήχησιν
    hṓste tês kraugês dikhóthen pheroménēs kaì tôn orôn antapodidóntōn tḕn periḗkhēsin
    so that when shouts were borne to his ears from both places, and reëchoed by the surrounding hills

  Inflection[edit]

  Synonyms[edit]

  Derived terms[edit]

  References[edit]