Ἀτροπατηνή

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ἀτροπατηνός (Atropatēnós), from Ἀτροπάτης (Atropátēs, Atropates) +‎ -ηνός (-ēnós), a Persian nobleman who founded the independent kingdom of Atropatene, from Old Persian personal name [script needed] (Aturpat, protected by fire).

Pronunciation[edit]

 

Proper noun[edit]

Ἀτροπατηνή (Atropatēnḗf (genitive Ἀτροπατηνῆς); first declension

 1. Atropatene
  • 1st century AD, Στράβων (Strábōn), Γεωγραφικά (Geōgraphiká), 11.14.1
   τῆς δ' Ἀρμενίας τὰ μὲν νότια προβέβληται τὸν Ταῦρον, διείργοντα αὐτὴν ἀφ' ὅλης τῆς μεταξὺ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος, ἣν Μεσοποταμίαν καλοῦσι, τὰ δὲ ἑωθινὰ τῇ Μηδίᾳ συνάπτει τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ Ἀτροπατηνῇ:
   As for Armenia, the southern parts lie before the Taurus, which separates her from the whole of the country between the Euphrates and the Tigris, which is called Mesopotamia, and the eastern parts join with Greater Media and Atropatene.
  • 1st century AD, Στράβων (Strábōn), Γεωγραφικά (Geōgraphiká), 11.14.3
   ὁ μὲν οὖν Εὐφράτης εἴρηται ὃν τρόπον ῥεῖ: ὁ δὲ Ἀράξης πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐνεχθεὶς μέχρι τῆς Ἀτροπατηνῆς κάμπτει πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἄρκτους
   The course of the Euphrates has already been described; it first flows east till Atropatene, and then turns west and north.

Inflection[edit]

References[edit]