ἐνέπω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

ἐν- (en-) + Proto-Indo-European *sekʷ-.

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐνέπω (enépō)

 1. (transitive) tell or tell about
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.1:
   ἄνδρα μοι ἔννεπε
   ándra moi énnepe
   tell me of the man
 2. (intransitive) speak
  • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 194:
   βλάψει δ’ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα / μύθοισιν σκολιοῖς ἐνέπων
   blápsei d’ ho kakòs tòn areíona phôta / múthoisin skolioîs enépōn
   The evil man will try to ruin the better man, speaking with crooked words

Conjugation[edit]

References[edit]