ἐπιχαιρεκακία

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἐπῐχαιρέκᾰκος (epikhairékakos) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā), from κᾰκός (kakós, evil) + ἐπιχαίρω (epikhaírō, I rejoice), from ἐπι- (epi-) + χαίρω (khaírō).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

ἐπῐχαιρεκᾰκῐ́ᾱ (epikhairekakíāf (genitive ἐπῐχαιρεκᾰκῐ́ᾱς); first declension

 1. joy at the misfortune of another, spitefulness, schadenfreude, epicaricacy
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Nicomachean Ethics 2.1107a.9–10:
   [] ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακία ἀναισχυντία φθόνος, καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ ἀνδροφονία []
   [] énia gàr euthùs ōnómastai suneilēmména metà tês phaulótētos, hoîon epikhairekakía anaiskhuntía phthónos, kaì epì tôn práxeōn moikheía klopḕ androphonía []
   • 1911 translation by D. P. Chase
    [] for some have names that already imply badness, e.g. spite, shamelessness, envy, and in the case of actions adultery, theft, murder []
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Nicomachean Ethics 2.1108b.1:
   νέμεσις δὲ μεσότης φθόνου καὶ ἐπιχαιρεκακίας, εἰσὶ δὲ περὶ λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι τοῖς πέλας γινομένας []
   némesis dè mesótēs phthónou kaì epikhairekakías, eisì dè perì lúpēn kaì hēdonḕn tàs epì toîs sumbaínousi toîs pélas ginoménas []
   • 1911 translation by D. P. Chase
    Righteous indignation is a mean between envy and spite, and these states are concerned with the pain and pleasure that are felt at the fortunes of our neighbours []

Inflection[edit]

Descendants[edit]

 • English: epicaricacy

References[edit]