ῥώννυμι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Of unknown origin. Could be related to ῥώομαι (rhṓomai, I dart).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ῥώννῡμῐ (rhṓnnūmi)

 1. I strengthen
  • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, Alim. 2
   αὔξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρκοῖ καὶ ὁμοιοῖ καὶ ἀνομοιοῖ
   It increases, strengthens, clothes with flesh, makes like, makes unlike
  • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Pericles 19
   οὐ γὰρ μόνον ἐποίκους Ἀθηναίων χιλίους κομίσας ἔρρωσεν εὐανδρίᾳ τὰς πόλεις
   Not only did he bring thither a thousand Athenian colonists and stock the cities anew with vigorous manhood
 2. (perfect in present sense) I have strength
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 3.4.29
   φιλότιμον μὲν καὶ ἐρρωμένον τὴν ψυχήν
   ambitious and with a stout spirit
  1. I am eager, enthusiastic
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.8
    ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐκ ἀπεικότως:
    On neither side were there any mean thoughts; they both were full of enthusiasm:
   • 445 BCE – 380 BCE, Lysias, Against Agoratus 31
    οὕτω ἔρρωτο ἡ βουλὴ κακόν τι ἐργάζεσθαι αὐτὸν
    so firmly determined were the Council to work some mischief
  2. I am in good health
   1. (imperative) be in good health, farewell, goodbye

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]