πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌰𐌽𐌰- (ana-) +β€Ž *πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½ (*stōdjan).

Verb[edit]

πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (anastōdjan)

  1. to begin

Inflection[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½
anastōdjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°
anastōdja
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ°
anastōdida
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
anastōdjada
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
anastōdeis
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
anastōdidΔ“s
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
anastōdjaza
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
anastōdeiþ
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ°
anastōdida
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
anastōdjada
1st dual πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπ‰πƒ
anastōdjōs
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
anastōdidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°π„πƒ
anastōdjats
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
anastōdidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΌ
anastōdjam
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
anastōdidΔ“dum
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
anastōdjanda
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
anastōdeiþ
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
anastōdidΔ“duΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
anastōdjanda
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
anastōdjand
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
anastōdidΔ“dun
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
anastōdjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
anastōdjau
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
anastōdidΔ“djau
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjaidau
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
anastōdjais
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
anastōdidΔ“deis
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
anastōdjaizau
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉ
anastōdjai
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
anastōdidΔ“di
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjaidau
1st dual πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
anastōdjaiwa
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
anastōdidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
anastōdjaits
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
anastōdidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
anastōdjaima
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
anastōdidΔ“deima
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjaindau
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
anastōdjaiþ
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
anastōdidΔ“deiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjaindau
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
anastōdjaina
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
anastōdidΔ“deina
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉ
anastōdei
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjadau
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°π„πƒ
anastōdjats
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
anastōdeiþ
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
anastōdjandau
Present Past
Participles πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
anastōdjands
πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒΉπŒΈπƒ
anastōdiþs

Derived terms[edit]

Related terms[edit]