πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌰𐌽𐌳- (and-) +‎ πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½ (haitan).

Verb[edit]

πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½ β€’ (andhaitan)

  1. to acknowledge, to confess, to admit
  2. to profess, to praise, to honour

Conjugation[edit]

Class 7 strong
Infinitive πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½
andhaitan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°
andhaita
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„
andhaihait
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°
andhaitada
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΉπƒ
andhaitis
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπƒπ„
andhaihaist
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΆπŒ°
andhaitaza
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΉπŒΈ
andhaitiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„
andhaihait
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°
andhaitada
1st dual πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„π‰πƒ
andhaitōs
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏ
andhaihaitu
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°π„πƒ
andhaitats
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏπ„πƒ
andhaihaituts
1st plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΌ
andhaitam
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏπŒΌ
andhaihaitum
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andhaitanda
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΉπŒΈ
andhaitiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏπŒΈ
andhaihaituΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andhaitanda
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³
andhaitand
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏπŒ½
andhaihaitun
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
andhaitanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΏ
andhaitau
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΎπŒ°πŒΏ
andhaihaitjau
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitaidau
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπƒ
andhaitais
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπƒ
andhaihaiteis
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
andhaitaizau
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉ
andhaitai
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΉ
andhaihaiti
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitaidau
1st dual πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπ…πŒ°
andhaitaiwa
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
andhaihaiteiwa
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπ„πƒ
andhaitaits
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπ„πƒ
andhaihaiteits
1st plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
andhaitaima
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
andhaihaiteima
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitaindau
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈ
andhaitaiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒΈ
andhaihaiteiΓΎ
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitaindau
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
andhaitaina
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
andhaihaiteina
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitaindau
Imperative
2nd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„
andhait
3rd singular πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitadau
2nd dual πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°π„πƒ
andhaitats
2nd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΉπŒΈ
andhaitiΓΎ
3rd plural πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
andhaitandau
Present Past
Participles πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ
andhaitands
πŒ°πŒ½πŒ³πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πƒ
andhaitans