πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π„- (at-) +β€Ž πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½ (satjan).

Verb[edit]

πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (atsatjan)

  1. to set before, to present

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½
atsatjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°
atsatja
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ°
atsatida
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
atsatjada
2nd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒΉπƒ
atsatjis
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
atsatidΔ“s
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
atsatjaza
3rd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒΉπŒΈ
atsatjiΓΎ
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ°
atsatida
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
atsatjada
1st dual πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπ‰πƒ
atsatjōs
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
atsatidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°π„πƒ
atsatjats
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
atsatidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΌ
atsatjam
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
atsatidΔ“dum
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atsatjanda
2nd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒΉπŒΈ
atsatjiΓΎ
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
atsatidΔ“duΓΎ
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atsatjanda
3rd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
atsatjand
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
atsatidΔ“dun
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atsatjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΏ
atsatjau
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
atsatidΔ“djau
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjaidau
2nd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
atsatjais
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
atsatidΔ“deis
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
atsatjaizau
3rd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉ
atsatjai
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
atsatidΔ“di
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjaidau
1st dual πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
atsatjaiwa
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
atsatidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
atsatjaits
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
atsatidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
atsatjaima
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
atsatidΔ“deima
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjaindau
2nd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
atsatjaiΓΎ
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
atsatidΔ“deiΓΎ
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjaindau
3rd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
atsatjaina
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
atsatidΔ“deina
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒ΄πŒΉ
atsatei
3rd singular πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjadau
2nd dual πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°π„πƒ
atsatjats
2nd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒΉπŒΈ
atsatjiΓΎ
3rd plural πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atsatjandau
Present Past
Participles πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
atsatjands
πŒ°π„πƒπŒ°π„πŒΉπŒΈπƒ
atsatiΓΎs