πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π„- (at-) +‎ π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½ (wōpjan).

Verb[edit]

πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (atwōpjan)

  1. to call to (here), to summon

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½
atwōpjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°
atwōpja
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ°
atwōpida
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
atwōpjada
2nd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒ΄πŒΉπƒ
atwōpeis
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
atwōpidΔ“s
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
atwōpjaza
3rd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒ΄πŒΉπŒΈ
atwōpeiþ
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ°
atwōpida
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
atwōpjada
1st dual πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπ‰πƒ
atwōpjōs
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
atwōpidΔ“du
2nd dual πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°π„πƒ
atwōpjats
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
atwōpidΔ“duts
1st plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΌ
atwōpjam
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
atwōpidΔ“dum
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwōpjanda
2nd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒ΄πŒΉπŒΈ
atwōpeiþ
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
atwōpidΔ“duΓΎ
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwōpjanda
3rd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
atwōpjand
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
atwōpidΔ“dun
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwōpjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΏ
atwōpjau
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
atwōpidΔ“djau
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjaidau
2nd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
atwōpjais
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
atwōpidΔ“deis
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
atwōpjaizau
3rd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉ
atwōpjai
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
atwōpidΔ“di
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjaidau
1st dual πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
atwōpjaiwa
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
atwōpidΔ“deiwa
2nd dual πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
atwōpjaits
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
atwōpidΔ“deits
1st plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
atwōpjaima
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
atwōpidΔ“deima
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjaindau
2nd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
atwōpjaiþ
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
atwōpidΔ“deiΓΎ
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjaindau
3rd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
atwōpjaina
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
atwōpidΔ“deina
πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒ΄πŒΉ
atwōpei
3rd singular πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjadau
2nd dual πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°π„πƒ
atwōpjats
2nd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒ΄πŒΉπŒΈ
atwōpeiþ
3rd plural πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwōpjandau
Present Past
Participles πŒ°π„π…π‰π€πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
atwōpjands
πŒ°π„π…π‰π€πŒΉπŒΈπƒ
atwōpiþs