πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π†- (af-) +‎ *𐌰𐌲𐌾𐌰𐌽 (*agjan).

Verb[edit]

πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (afagjan)

  1. to scare away, to frighten off

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½
afagjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°
afagja
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ°
afagida
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afagjada
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒΉπƒ
afagjis
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
afagidΔ“s
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
afagjaza
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒΉπŒΈ
afagjiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ°
afagida
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
afagjada
1st dual πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπ‰πƒ
afagjōs
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
afagidΔ“du
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°π„πƒ
afagjats
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
afagidΔ“duts
1st plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΌ
afagjam
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
afagidΔ“dum
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afagjanda
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒΉπŒΈ
afagjiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
afagidΔ“duΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afagjanda
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
afagjand
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
afagidΔ“dun
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
afagjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΏ
afagjau
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
afagidΔ“djau
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afagjaidau
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
afagjais
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
afagidΔ“deis
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
afagjaizau
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉ
afagjai
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
afagidΔ“di
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
afagjaidau
1st dual πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
afagjaiwa
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
afagidΔ“deiwa
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
afagjaits
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
afagidΔ“deits
1st plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
afagjaima
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
afagidΔ“deima
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afagjaindau
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
afagjaiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
afagidΔ“deiΓΎ
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afagjaindau
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
afagjaina
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
afagidΔ“deina
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afagjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒ΄πŒΉ
afagei
3rd singular πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
afagjadau
2nd dual πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°π„πƒ
afagjats
2nd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒΉπŒΈ
afagjiΓΎ
3rd plural πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
afagjandau
Present Past
Participles πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
afagjands
πŒ°π†πŒ°πŒ²πŒΉπŒΈπƒ
afagiΓΎs