πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌱𐌹- (bi-) +β€Ž *πŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½ (*niuhsjan).

Verb[edit]

πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (biniuhsjan)

  1. to reconnoiter, to scout out

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½
biniuhsjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°
biniuhsja
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ°
biniuhsida
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
biniuhsjada
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒ΄πŒΉπƒ
biniuhseis
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
biniuhsidΔ“s
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
biniuhsjaza
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
biniuhseiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ°
biniuhsida
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
biniuhsjada
1st dual πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπ‰πƒ
biniuhsjōs
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
biniuhsidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°π„πƒ
biniuhsjats
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
biniuhsidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΌ
biniuhsjam
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
biniuhsidΔ“dum
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biniuhsjanda
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
biniuhseiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
biniuhsidΔ“duΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biniuhsjanda
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
biniuhsjand
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
biniuhsidΔ“dun
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
biniuhsjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΏ
biniuhsjau
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
biniuhsidΔ“djau
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjaidau
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
biniuhsjais
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
biniuhsidΔ“deis
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
biniuhsjaizau
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉ
biniuhsjai
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
biniuhsidΔ“di
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjaidau
1st dual πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
biniuhsjaiwa
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
biniuhsidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
biniuhsjaits
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
biniuhsidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
biniuhsjaima
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
biniuhsidΔ“deima
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjaindau
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
biniuhsjaiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
biniuhsidΔ“deiΓΎ
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjaindau
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
biniuhsjaina
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
biniuhsidΔ“deina
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjaindau
Imperative
2nd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒ΄πŒΉ
biniuhsei
3rd singular πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjadau
2nd dual πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°π„πƒ
biniuhsjats
2nd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒ΄πŒΉπŒΈ
biniuhseiΓΎ
3rd plural πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
biniuhsjandau
Present Past
Participles πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
biniuhsjands
πŒ±πŒΉπŒ½πŒΉπŒΏπŒ·πƒπŒΉπŒΈπƒ
biniuhsiΓΎs

Related terms[edit]