πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Germanic *uzsehwanΔ…, equivalent to πŒΏπƒ- (us-, β€œout”) +β€Ž πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ (saiΖ•an, β€œto see”). Cognate with Old English āsΔ“on, Old High German irsehan.

Verb[edit]

πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ β€’ (ussaiΖ•an)

  1. to look up

Conjugation[edit]

Class 5 strong
Infinitive πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½
ussaiΖ•an
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°
ussaiΖ•a
πŒΏπƒπƒπŒ°πˆ
ussaΖ•
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
ussaiΖ•ada
2nd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπƒ
ussaiΖ•is
πŒΏπƒπƒπŒ°πˆπ„
ussaΖ•t
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΆπŒ°
ussaiΖ•aza
3rd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
ussaiΖ•iΓΎ
πŒΏπƒπƒπŒ°πˆ
ussaΖ•
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
ussaiΖ•ada
1st dual πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπ‰πƒ
ussaiƕōs
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΏ
ussΔ“Ζ•u
β€”
2nd dual πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
ussaiΖ•ats
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΏπ„πƒ
ussΔ“Ζ•uts
β€”
1st plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΌ
ussaiΖ•am
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΌ
ussΔ“Ζ•um
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
ussaiΖ•anda
2nd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
ussaiΖ•iΓΎ
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΈ
ussΔ“Ζ•uΓΎ
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
ussaiΖ•anda
3rd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³
ussaiΖ•and
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΏπŒ½
ussΔ“Ζ•un
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
ussaiΖ•anda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΏ
ussaiΖ•au
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΎπŒ°πŒΏ
ussΔ“Ζ•jau
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aidau
2nd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπƒ
ussaiΖ•ais
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπƒ
ussΔ“Ζ•eis
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aizau
3rd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉ
ussaiΖ•ai
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒΉ
ussΔ“Ζ•i
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aidau
1st dual πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ…πŒ°
ussaiΖ•aiwa
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ…πŒ°
ussΔ“Ζ•eiwa
β€”
2nd dual πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ„πƒ
ussaiΖ•aits
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ„πƒ
ussΔ“Ζ•eits
β€”
1st plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
ussaiΖ•aima
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
ussΔ“Ζ•eima
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aindau
2nd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΈ
ussaiΖ•aiΓΎ
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΈ
ussΔ“Ζ•eiΓΎ
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aindau
3rd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
ussaiΖ•aina
πŒΏπƒπƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
ussΔ“Ζ•eina
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•aindau
Imperative
2nd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆ
ussaiΖ•
3rd singular πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•adau
2nd dual πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
ussaiΖ•ats
2nd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
ussaiΖ•iΓΎ
3rd plural πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
ussaiΖ•andau
Present Past
Participles πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
ussaiΖ•ands
πŒΏπƒπƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πƒ
ussaiΖ•ans