-ωπός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Suffix[edit]

-ωπός (-opósn

  1. Added to adjectives to give a diminutive or ameliorated form.
    πράσινος (prásinos, green) + ‎-ωπός (-opós) → ‎πρασινωπός (prasinopós, greenish)
    άγουρος (ágouros, unripe) + ‎-ωπός (-opós) → ‎αγουρωπός (agouropós, almost ripe)

Derived terms[edit]