Category:Kyrgyz numerals

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. жетөө
 2. бешөө
 3. төртөө
 4. үчөө
 5. экөө
 6. бирөө
 7. миллиард
 8. миллион
 9. жүз
 10. алты
Oldest pages ordered by last edit:
 1. кыркынчы
 2. жыйырманчы
 3. отузунчу
 4. миңинчи
 5. алтымышынчы
 6. жетимишинчи
 7. сексенинчи
 8. токсонунчу
 9. элүүнчү
 10. жүзүнчү

Kyrgyz terms that quantify nouns.