User:Jyril/verbs

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
stem word causative/ continuative frequentative momentane passive/ reflexive
factive/ translative
curative
aj- ajaa ajattaa - ajella *ajahtaa
*ajaista
*ajua ajautua
ajattaa *ajatattaa - ajatella *ajatahtaa *ajattua *ajattautua
haist- haistaa haistattaa - haistella *haistahtaa  ?haista *haistautua
haista - - - haiskahtaa - -
ist- istua istuttaa istuksia istuilla istahtaa - istuutua
istuttaa istututtaa - istutella - *istuttua *istuttautua
istahtaa *istahduttaa - istahdella - *istahtua istahtautua
juost- juosta juoksuttaa *juoksia juoksennella *juoksahtaa
*juoksaista
juoksettua ajautua
juoksuttaa *juoksututtaa - juoksutella - *juoksuttua *juoksuttautua
ol- olla olettaa oleksia oleilla *olehtaa - *oleutua
oleksia *oleksittaa - oleskella - - -
pud- pudota pudottaa - putoilla - - -
pudottaa pudotuttaa - pudotella - - pudottautua
putoilla putoiluttaa - - - - -
deskriptiivinen verbi
 * juosta /hölköttää/
 * istua /kököttää/

faktitiiviverbi
 * ammuttaa < ampua
 * soudattaa < soutaa

frekventatiiviverbi
 * heitellä < heittää
 * hyppiä < hypätä
 * oleksia < olla

kausatiiviverbi
 * elvyttää < elpyä
 * aivastuttaa < aivastaa

momentaaniverbi
 * hypähtää < hypätä
 * vetäistä < vetää

passiiviverbi
 * kastua < kastaa
 * näkyä < nähdä

refleksiiviverbi
 * kastautua < kastaa
 * näyttäytyä < näyttää