User:Jyril/verbs/salata

Definition from Wiktionary, the free dictionary
< User:Jyril‎ | verbs(Redirected from User:Jyril/verbs/73)
Jump to navigation Jump to search

aerobikata ahdata aidata aisata akseptata aplodeerata aprillata arvata aurata avata bailata blandata blanseerata blokata blondata bluffata bodata bongata breikata breseerata briljeerata brodeerata buuata buukata chatata dateerata dekoodata delata digata diivata dipata diskata diskontata dokata donkata doupata drapeerata dreijata dubata dubbata dumpata duunata eksisteerata entrata entrata etsata evätä faksata falskata fibata fikseerata fileerata filmata filtrata flambeerata flirtata flopata fluorata frankeerata fraseerata friteerata fudata funtsata fuskata futata föönata glaseerata golfata graavata griljeerata grillata gryndata haalata haaskata haitata hakata halata halata halstrata halvata halveerata hamstrata hangata harata harjata harpata hartsata hassata haudata haukata heijata heivata hellätä hengata hennata herjata herätä hiffata hiipata hiitata hiivata hilata hinata hinkata hissata hitsata hohkata hoilata hoivata hoksata holvata holvata hommata hoonata hoosata huijata huikata huilata huimata huipata hukata hummata humpata huoata huomata huorata huovata hurmata hurrata huseerata huumata huushollata hyljätä hylätä hypätä hyrrätä hyysätä hyökätä häipätä hämätä härnätä häärätä hölkätä höllätä hörpätä höylätä höösätä ilmata impata interrailata interreilata irkata ivata iätä jaanata jahdata jahkata jahnata jammata jankata jeesata jelpata jemmata jiirata jodlata joiata joikata joogata jorata judata juksata jumpata junnata juntata juntata jurrata justeerata jydätä jyllätä jynssätä jyrrätä jyrätä jännätä järkätä jäävätä kaahata kaapata kaavata kahlata kairata kaivata kakata kaltata kammata kampata kandeerata kantata karahteerata karata karstata karvata kasata kaseerata kaulata kaupata kaveerata kehdata kehnätä kehrätä keilata kekata kelata kellata kelvata kerjätä kerrata kerskata kerätä ketlata kidnapata kiehnätä kiehätä kihdata kihlata kiilata kiinata kinata kinkata kipata kipsata kirjata kirmata kisata kitata kiusata klaarata klikata kloonata kloorata kohdata koisata kokata koketeerata koksata kolata kolkata kolkata kollata kompata konkata kontata koodata koolata kopata koplata kopsata korjata korkata korvata kotkata koukata koulata kraavata krakata krepata kromata kroolata kruksata kruunata kruusata kryptata kränätä kuiskata kuitata kuivata kullata kulmata kummata kuolata kuopata kuormata kuorsata kupata kurata kurkata kurlata kurtiseerata kurvata kuskata kuumavalssata kuurata kuvata kyhätä kylmätä kylmävalssata kytätä kyylätä kyörätä kännätä käpätä kärrätä kässätä laahata laata ladata ladata lahdata lainata laivata lakata lakata lamata lanata langata lankata lanseerata lantata lantrata laseerata lastata laukata lautata laveerata leijata leijata leikata leimata lejeerata lempata lenkata lespata levätä liata liftata liikata liimata liipata liirata liisata limata linjata linkata lintsata listata lisätä loata lobata loikata lossata lossata lotrata loukata luikata luiskata luntata luodata luotsata luuhata luurata luvata lykätä lynkata lystätä läimätä läjätä lämätä läntätä läträtä löyhkätä löysätä maalata maalata maata mallata manata markkeerata maskata maskeerata massata matkata meikata meinata meislata meleerata melskata merkata mestata meuhkata miinata miksata missata mitata mobata mobbata moikata mokata mollata montteerata mopata morkata motata mullata munata muokata muovata murhata murskata mustamaalata mustata muurata muusata myllätä myödätä mällätä mäskätä mässätä mätkätä määrätä möhlätä mönjätä möykätä naarata nakata napata napeerata narkata narrata nastata natsata naukata naulata nepata neulata niiata niitata niklata nirhata nojata nolata nollata noteerata nuhjata nuhrata nukata nuotata nurkata nuuskata nuutata nyhjätä nyhrätä nyplätä nypätä nyökätä näplätä näprätä näpätä näykätä ohjata omata ootrata osata paalata paasata paijata paikata paikkamaalata paiskata pakata pakata paklata palata palkata paltata palvata paneerata pantata parjata parkkeerata paseerata pasmata passata passata pasteerata pauhata pedata peesata peilata peilata peipata peitata peitsata pelata peljätä pelätä penslata penätä perata permanentata perätä pestata petata petrata petsata peuhata piffata pihdata piikata piinata piipata piipata piisata piiskata piitata pilata pilkata pinnata pissata pistouvata plaanata plankata plarata plaseerata pliseerata plussata pohjamaalata pohjata pokata pokata polttolakata polttomaalata pompata pontata popata popata porata porata poseerata poukata povata prakata prepata printata pronssata propata prässätä psyykata puffata puijata pukata puleerata puliveivata pultata pummata pumpata punata punkteerata puntata puolata purnata pusata pussata putata putsata puuhata pykätä pyntätä pyykätä päivätä pämpätä päntätä pärjätä päärmätä pökätä pörrätä pöydätä raahata raakata raakata raapata radeerata rahdata raijata railata rainata raiskata raivata rajata rampata rankata rapata rapata raplata rassata rasvata ratsata ravata reilata reissata reistata reivata relata remontteerata rempata repata reuhata rienata rihlata riiata riivata riskeerata rokata roskata roudata ruikata ruinata ruiskulakata ruiskumaalata rukata ruksata rullata runkata runnata runtata ruopata rustata rutata ruuhkata ruuvata rynnätä ryskätä ryypätä ryysätä ryöhätä ryöpätä ryövätä rähjätä räknätä rällätä räplätä räpätä räpätä rätkätä räyhätä rääkätä saarnata saastata safkata sahata sakata saksata salata salvata sambata samplata saneerata santsata satsata saumata seilata selata selvätä sentata serveerata seurata shopata siepata signeerata sihdata sihdata siilata siistata sijata siklata siksakata silata silmätä singlata sinkata sintrata sipata sirklata siteerata siunata skalpeerata skandeerata skannata skarpata skeitata skimbata skoolata skulata slammata sliipata sminkata sohlata soimata sokeerata solkata solvata sondeerata sorata sorvata sotata spaklata sparrata spiikata spinnata splitata sponssata spreijata spurtata stanssata startata stemmata stepata streikata stressata stripata suhata suihkata suikata summata summeerata sumplata suojata suolata surffata surmata surrata sutata suunnata svengata synkata sysätä syynätä sählätä sämplätä sännätä särmätä söhlätä sönkätä sörssätä taaplata taata tahmata tahrata taklata tallata taltata tampata tampata tangeerata tankata tankata tanssata tarhata tarkata tarrata tasata tavata tavata tavata teikata teilata teipata tekstata telata telmätä temmata tentata tenätä tervata testamentata testata teuhata tienata tiirata tikata tilata tinata tingata tintata tiskata tislata titrata tituleerata tiukata tivata topata topata trahteerata trampata transeerata trassata trasseerata treenata treffata trimmata trokata troolata truutata tsekata tsempata tsiikata tuftata tuhkata tuhlata tuhrata tuikata tulkata tullata tulpata tumpata tupata tupeerata tuplata turvata tussata tutkata tuumata tuupata tuurata tuurata tuutata twistata tyhjätä tykätä tyrkätä tyrmätä tyssätä tyytätä tähdätä tällätä tärkätä tärpätä tärvätä täsmätä töhrätä tökätä töllätä tölvätä töpätä törkätä törmätä törsätä töydätä töykätä töötätä uhata uhmata uhrata vaarnata vaata vahata vahdata vaivata valkata vallata valssata valssata vampata varata varpata vaskata vastata vatkata vehdata veikata veisata veivata vekata venata ventata vernissata verrata vesata vihata vihjata viikata viilata viirata viitata viivata vinkata vinssata vintata vipata vipata vipata virkata virrata virtsata viskata vislata vispata voltata vouhkata vuokrata vuorata välpätä vängätä värjätä värkätä värvätä väsätä ympätä ynnätä yökätä zoomata šakata šokeerata äkseerata äkätä änkätä