määrätä

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish

[edit]

Etymology

[edit]

määrä +‎ -tä

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈmæːrætæˣ/, [ˈmæːræt̪æ(ʔ)]
 • Rhymes: -æːrætæ
 • Syllabification(key): mää‧rä‧tä

Verb

[edit]

määrätä

 1. (transitive) to order, command, instruct, tell (to do = illative of the third infinitive) (order someone to do something)
  kunnes toisin määrätäänuntil further notice
  Määrään sinut leikkaamaan pensasaidan.
  I order you to trim the hedge.
 2. (transitive) to (fore)ordain, decree, decide
  Johto on määrännyt, että tästälähin työaika alkaa kuudelta.
  The management has decided that from now on the working time starts at six.
 3. (transitive) to assign, ordain (as + translative) (to a position)
  Hänet määrättin yhtiön puheenjohtajaksi.
  He was assigned as the chairman of the company.
 4. (transitive) to specify, determine, set, fix
  määrätä arvoto appraise (literally, “to determine the value (of)”)
  määrätä pidettäväksito schedule (a meeting) (literally, “to set to be held”)
 5. (transitive, law) to levy, assess (taxes); to impose, inflict (a fine) (on = allative)
  Verottaja määräsi minulle tuhannen euron jälkiveron.
  The taxman levied a thousand euro additional tax on me.
  Poliisi määräsi hurjastelijalle ison sakon.
  The police imposed a large fine on the speeder.
 6. (transitive) to appoint, assign into a public office (to/into = illative)
  Presidentti määräsi hänet oikeusasiamiehen virkaan.
  The president appointed him to the office of ombudsman.
 7. (transitive) to prescribe, order (for = allative) (a medication)
  Lääkäri määräsi minulle antibiootteja.
  The doctor prescribed antibiotics for me.

Conjugation

[edit]
Inflection of määrätä (Kotus type 73/salata, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. määrään en määrää 1st sing. olen määrännyt en ole määrännyt
2nd sing. määräät et määrää 2nd sing. olet määrännyt et ole määrännyt
3rd sing. määrää ei määrää 3rd sing. on määrännyt ei ole määrännyt
1st plur. määräämme emme määrää 1st plur. olemme määränneet emme ole määränneet
2nd plur. määräätte ette määrää 2nd plur. olette määränneet ette ole määränneet
3rd plur. määräävät eivät määrää 3rd plur. ovat määränneet eivät ole määränneet
passive määrätään ei määrätä passive on määrätty ei ole määrätty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. määräsin en määrännyt 1st sing. olin määrännyt en ollut määrännyt
2nd sing. määräsit et määrännyt 2nd sing. olit määrännyt et ollut määrännyt
3rd sing. määräsi ei määrännyt 3rd sing. oli määrännyt ei ollut määrännyt
1st plur. määräsimme emme määränneet 1st plur. olimme määränneet emme olleet määränneet
2nd plur. määräsitte ette määränneet 2nd plur. olitte määränneet ette olleet määränneet
3rd plur. määräsivät eivät määränneet 3rd plur. olivat määränneet eivät olleet määränneet
passive määrättiin ei määrätty passive oli määrätty ei ollut määrätty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. määräisin en määräisi 1st sing. olisin määrännyt en olisi määrännyt
2nd sing. määräisit et määräisi 2nd sing. olisit määrännyt et olisi määrännyt
3rd sing. määräisi ei määräisi 3rd sing. olisi määrännyt ei olisi määrännyt
1st plur. määräisimme emme määräisi 1st plur. olisimme määränneet emme olisi määränneet
2nd plur. määräisitte ette määräisi 2nd plur. olisitte määränneet ette olisi määränneet
3rd plur. määräisivät eivät määräisi 3rd plur. olisivat määränneet eivät olisi määränneet
passive määrättäisiin ei määrättäisi passive olisi määrätty ei olisi määrätty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. määrää älä määrää 2nd sing.
3rd sing. määrätköön älköön määrätkö 3rd sing. olkoon määrännyt älköön olko määrännyt
1st plur. määrätkäämme älkäämme määrätkö 1st plur.
2nd plur. määrätkää älkää määrätkö 2nd plur.
3rd plur. määrätkööt älkööt määrätkö 3rd plur. olkoot määränneet älkööt olko määränneet
passive määrättäköön älköön määrättäkö passive olkoon määrätty älköön olko määrätty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. määrännen en määränne 1st sing. lienen määrännyt en liene määrännyt
2nd sing. määrännet et määränne 2nd sing. lienet määrännyt et liene määrännyt
3rd sing. määrännee ei määränne 3rd sing. lienee määrännyt ei liene määrännyt
1st plur. määrännemme emme määränne 1st plur. lienemme määränneet emme liene määränneet
2nd plur. määrännette ette määränne 2nd plur. lienette määränneet ette liene määränneet
3rd plur. määrännevät eivät määränne 3rd plur. lienevät määränneet eivät liene määränneet
passive määrättäneen ei määrättäne passive lienee määrätty ei liene määrätty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st määrätä present määräävä määrättävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st määrätäkseni määrätäksemme
2nd määrätäksesi määrätäksenne
3rd määrätäkseen
määrätäksensä
past määrännyt määrätty
2nd inessive2 määrätessä määrättäessä agent3 määräämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st määrätessäni määrätessämme
2nd määrätessäsi määrätessänne
3rd määrätessään
määrätessänsä
negative määräämätön
instructive määräten 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive määräämässä
elative määräämästä
illative määräämään
adessive määräämällä
abessive määräämättä
instructive määräämän määrättämän
4th4 verbal noun määrääminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st määräämäisilläni määräämäisillämme
2nd määräämäisilläsi määräämäisillänne
3rd määräämäisillään
määräämäisillänsä

Synonyms

[edit]

Derived terms

[edit]
adjectives
nouns
prefixes
verbs

Further reading

[edit]

Ingrian

[edit]

Etymology

[edit]

From määrä (limit) +‎ -tä. Akin to Finnish määrätä.

Pronunciation

[edit]

Verb

[edit]

määrätä

 1. (transitive) to issue
 2. (transitive) to assign
 3. (transitive, of salary) to pay
  Miulle ei määrätty palkka.I wasn't paid my salary.

Conjugation

[edit]
Conjugation of määrätä (type 16/maata, no gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular määrään en määrää 1st singular oon määränt, oon määrännyt en oo määränt, en oo määrännyt
2nd singular määräät et määrää 2nd singular oot määränt, oot määrännyt et oo määränt, et oo määrännyt
3rd singular määräjää ei määrää 3rd singular ono määränt, ono määrännyt ei oo määränt, ei oo määrännyt
1st plural määräämmä emmä määrää 1st plural oomma määränneet emmä oo määränneet
2nd plural määräättä että määrää 2nd plural ootta määränneet että oo määränneet
3rd plural määräjäät1), määräävät2), määrätää evät määrää, ei määrätä 3rd plural ovat määränneet evät oo määränneet, ei oo määrätty
impersonal määrätää ei määrätä impersonal ono määrätty ei oo määrätty
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular määräisin en määränt, en määrännyt 1st singular olin määränt, olin määrännyt en olt määränt, en olt määrännyt
2nd singular määräisit, määräist1) et määränt, et määrännyt 2nd singular olit määränt, olit määrännyt et olt määränt, et olt määrännyt
3rd singular määräis ei määränt, ei määrännyt 3rd singular oli määränt, oli määrännyt ei olt määränt, ei olt määrännyt
1st plural määräisimmä emmä määränneet 1st plural olimma määränneet emmä olleet määränneet
2nd plural määräisittä että määränneet 2nd plural olitta määränneet että olleet määränneet
3rd plural määräisiit1), määräisivät2), määrättii evät määränneet, ei määrätty 3rd plural olivat määränneet evät olleet määränneet, ei olt määrätty
impersonal määrättii ei määrätty impersonal oli määrätty ei olt määrätty
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular määräjäisin en määräjäis 1st singular olisin määränt, olisin määrännyt en olis määränt, en olis määrännyt
2nd singular määräjäisit, määräjäist1) et määräjäis 2nd singular olisit määränt, olisit määrännyt et olis määränt, et olis määrännyt
3rd singular määräjäis ei määräjäis 3rd singular olis määränt, olis määrännyt ei olis määränt, ei olis määrännyt
1st plural määräjäisimmä emmä määräjäis 1st plural olisimma määränneet emmä olis määränneet
2nd plural määräjäisittä että määräjäis 2nd plural olisitta määränneet että olis määränneet
3rd plural määräjäisiit1), määräjäisivät2), määrättäis evät määräjäis, ei määrättäis 3rd plural olisivat määränneet evät olis määränneet, ei olis määrätty
impersonal määrättäis ei määrättäis impersonal olis määrätty ei olis määrätty
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular määrää elä määrää 2nd singular oo määränt, oo määrännyt elä oo määränt, elä oo määrännyt
3rd singular määrätköö elköö määrätkö 3rd singular olkoo määränt, olkoo määrännyt elköö olko määränt, elköö olko määrännyt
1st plural 1st plural
2nd plural määrätkää elkää määrätkö 2nd plural olkaa määränneet elkää olko määränneet
3rd plural määrätkööt elkööt määrätkö, elköö määrättäkö 3rd plural olkoot määränneet elkööt olko määränneet, elköö olko määrätty
impersonal määrättäkköö elköö määrättäkö impersonal olkoo määrätty elköö olko määrätty
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular määrännen en määränne
2nd singular määrännet et määränne
3rd singular määrännöö ei määränne
1st plural määrännemmä emmä määränne
2nd plural määrännettä että määränne
3rd plural määrännööt evät määränne, ei määrättäne
impersonal määrättännöö ei määrättäne
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st määrätä present määräävä määrättävä
2nd inessive määrätees past määränt, määrännyt määrätty
instructive määräten 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (määrätkää) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative määräämää
inessive määräämääs
elative määräämäst
abessive määräämätä
4th nominative määräämiin
partitive määräämistä, määräämist

Derived terms

[edit]

References

[edit]
 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 328