cãntu

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: cantu and Cantu

Aromanian[edit]

Etymology[edit]

From Latin cantō. Compare Daco-Romanian cânta, cânt.

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): [ˈkɨn.tu], [ˈkən.tu] (dependinɡ on reɡion)

Verb[edit]

cãntu (conjugation type I) (third-person singular present indicative cãntã, past participle cãntatã)

  1. I sing.

Conjugation[edit]

past participle cãntatã
singular plural
1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
mini/mine tini/tine nãs, nãsã/nãsa, el, ea noi voi nãsh, nãse/nãsi, elj, eali
present cãntu cãntsã, cãnts cãntã cãntãm cãntats, cãntatsi cãntã
imperfect cãntam cãntai cãnta cãntam cãntats, cãntatsi cãnta
simple perfect cãntai cãntash, cãntashi cãntã cãntãm cãntat cãntã
conditional s-cãntarim s-cãntari(shi) s-cãntari s-cãntarim s-cãntarit s-cãntari

Related terms[edit]