därhän

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Swedish[edit]

Etymology[edit]

där +‎ hän

Adverb[edit]

därhän

 1. so far
  • 1895, Viktor Rydberg, Den hvita rasens framtid (Future of the white race)
   Hvad Frankrike vidkommer har det redan kommit därhän, att det är inflyttningar från Belgien, Italien, Tyskland och Schweiz, som hålla dess befolkningssiffra uppe.
   Concerning France, it has already gone so far, that it is immigration from Belgium, Italy, Germany and Switzerland, that keeps its population number up.
 2. aside
  Huruvida hans bön var ett uttryck av uppriktig sinnesändring eller endast förestavad av fruktan för straffet, må lämnas därhän.
  Whether his prayer was an expression of sincere change of mind or just prescribed by fear of the punishment, we can leave aside.