guyam

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tagalog[edit]

Noun[edit]

guyam

 1. (Batangas) ant
  • 1980, Philippine Journal of Education
   REHIYONALISMO - Gamit: Ang asukal ay may mga guyam. Sa Batangas, ang langgam (ant) ay guyam). Bagaman, ang salita (guyam) ay tinatanggap nang bahagi ng talasalitaang Pilipino. FISHING FUN Swing it high, swing it low, Raise ...
  • 2000, Anton Juan, The Likhaan book of Philippine drama, 1991-1996: from page to state
   At ang tao ay singrami ng mga guyam na makikita mo sa paligid. Maraming marami. Hindi maaaring mabilang. SURING: Bata pa lamang ako, may isa akong tanong na isinisigaw palagi sa sansinukob. (Sandali.) Kung sina Lahim-ma ang ...

Synonyms[edit]