hành trình

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 行程 (distance traveled).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

(classifier cuộc, chuyến) hành trình

  1. (formal) a journey
    Synonym: chuyến đi