đi

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Serbo-Croatian[edit]

Interjection[edit]

đȋ (Cyrillic spelling ђи̑)

 1. Alternative form of đȉha, đȉja (giddyup)

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Vietic *diː ~ tiː (to go, to walk); cognate with Muong ti, Chut [Rục] tiː², Thavung tiː² and Tho [Cuối Chăm] tiː².

The similarity to 移 (SV: di), is purely coincidental (a false cognate).

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

đi (𠫾, 𪠞)

 1. to go
  đi đếngo to
  đi ngủgo to bed
  đi chợgo to the market
  đi mua sắmgo shopping
 2. to leave; to set out
  Tàu hoả mấy giờ đi?
  What time does the train depart?
  • 2007, Quang Vinh, Bảo Thy (lyrics and music), “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   Thôi chào em, anh đi. / Vậy thì người đi đi!
   Alright, goodbye, I'm leaving / Then leave, you dummy!
 3. (vehicles, of people) to go by; to board; to get on
  đi máy baygo by plane
 4. (of vehicles) to go/run/travel
 5. (euphemistic) Short for đi ỉa (to shit) or đi ngoài (to defecate)
 6. (Northern Vietnam) to wear (footwear)
  Synonym: mang
  mèo đi hiaPuss in Boots

Adverb[edit]

đi

 1. away; out of sight
  Nó chạy đi đâu rồi?
  Where the hell did he go?
  • 1941, Nam Cao, Chí Phèo:
   Ðó là cái bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi.
   That is his nature, which is usually hidden away.

Particle[edit]

đi (𠫾, 𪠞)

 1. after a verb, conveys an urging or commanding tone
  Thôi dẹp đi!
  Cut it out!
  • 1941, Nam Cao, Chí Phèo:
   Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn: - Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã.
   Seeing that Chí Phèo wasn't budging, the old man continued, "Get up now. Come here and have some water."
  • 2007, Quang Vinh, Bảo Thy (lyrics and music), “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   Vậy thì người đi đi!
   Then leave, you dummy!

Alternative forms[edit]

See also[edit]

Derived terms
 • đội (to wear (headgear))
 • đi/mang (to wear (a piece of footwear))
 • quàng (to wear (a scarf))
 • choàng (to wear (a cape or cloak))
 • khoác (to wear (over the shoulders))
 • đeo (to wear (an accessory))