indgifte

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Danish[edit]

Verb[edit]

indgifte

 1. to marry into, to enter through marriage
  • 1875, Dansk Hjælpeordbog, page 215:
   Tyskerne have en egen gave til at indgifte sig i andre folk; indgiftede folk ere sjælden at lide på i folkelig henseende, særlig indgiftede tyskere.
   The Germans have a characteristic talent for marrying into other peoples; married-into people are rarely reliable in a public respect, especially married-into Germans.
  • 2002, Historisk tidsskrift
   Det borgerskab, der kunne have repræsenteret et alternativ, overtog i stedet de aristokratiske værdier gennem godskøb og indgifte[sic] i adelen og lod sig politisk pacificere af Bismarcks nationale politik.
   That bourgeoisie that could have represented an alternative, instead adopted aristocratic values by purchasing estates and marrying into nobility and allowed themselves to be politically pacified by Bismarck's national policy.

Noun[edit]

indgifte

 1. marriage between relatives
  • 2018, John P. A. Jensen, Adolph Sell: En essaysamling, BoD – Books on Demand (→ISBN), page 123:
   I følge en artikel i Ugeskrift for Læger fra 2003 er indgifte sjældent forekommende i vestlige befolkninger, ...
  • 2014, Jens Engberg, Den standhaftige tinsoldat: En biografi om frederik 6., Politikens Forlag (→ISBN)
   Frederik og Marie var fætter og kusine, deres ægteskab var indgifte oven i indgifte, og deres børn var kun lidet levedygtige.
  • 1939, Axel Waldbuhm Marke, Palle Peder Raunkjær, Den Lille Salmonsen
   Det vigtigste, disse Tal udsiger, er, at Indgifte betyder den størst opnaaelige Chance for en sjælden Egenskabs Fremkomst.