mbà

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: mba, ḿbà, Mba, and MBA

Igbo[edit]

Noun[edit]

mbà

  1. nation, ethnicity, race

Matal[edit]

Pronoun[edit]

mbà

  1. (interrogative) when
    Mbà mənəŋà ka kak məlok gà, ŋgaha məkə̀s kà la ahàl səla, baŋaw mənəŋà ka la godega deyday ŋgaha məduwà à ka lukut à vok ma? (Mark 25:43) [1]
    When did we see you a stranger and welcome you as a guest, or naked and clothe you?(Mark 25:43)

References[edit]