rupsahtaa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Finnish[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

rupsahtaa

 1. (intransitive) to lose one's beauty or handsomeness, especially regarding the shape and firmness of body
  • 2007, Maria Kara, Orvokkini tummasilmä, page 90:
   Olinko itsepuolustukseksi antanut ulkonäköni rupsahtaa välttääkseni uuden miessuhteen? Hyvistä miessuhteista en tiennyt mitään.
   Had I let my looks deteriorate as self-defense in order to avoid a new male relationship? Of good male relationships I knew nothing.
  • 2008, Uppol Ukla, Itsestään selvyyksiä (IBSN: 9789524980814), page 28:
   Naisilla ja miehillä on kummallakin omat aseensa. Mutta kun naisten aseet alkavat parin – kolmenkymmenen vuoden käytön jälkeen rupsahtaa, niin miesten aseet ovat edelleen täydessä tanassa, olkaa vasten, ampumavalmiina ...

Conjugation[edit]

Inflection of rupsahtaa (Kotus type 53/muistaa, t-d gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rupsahdan en rupsahda 1st sing. olen rupsahtanut en ole rupsahtanut
2nd sing. rupsahdat et rupsahda 2nd sing. olet rupsahtanut et ole rupsahtanut
3rd sing. rupsahtaa ei rupsahda 3rd sing. on rupsahtanut ei ole rupsahtanut
1st plur. rupsahdamme emme rupsahda 1st plur. olemme rupsahtaneet emme ole rupsahtaneet
2nd plur. rupsahdatte ette rupsahda 2nd plur. olette rupsahtaneet ette ole rupsahtaneet
3rd plur. rupsahtavat eivät rupsahda 3rd plur. ovat rupsahtaneet eivät ole rupsahtaneet
passive rupsahdetaan ei rupsahdeta passive on rupsahdettu ei ole rupsahdettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rupsahdin en rupsahtanut 1st sing. olin rupsahtanut en ollut rupsahtanut
2nd sing. rupsahdit et rupsahtanut 2nd sing. olit rupsahtanut et ollut rupsahtanut
3rd sing. rupsahti ei rupsahtanut 3rd sing. oli rupsahtanut ei ollut rupsahtanut
1st plur. rupsahdimme emme rupsahtaneet 1st plur. olimme rupsahtaneet emme olleet rupsahtaneet
2nd plur. rupsahditte ette rupsahtaneet 2nd plur. olitte rupsahtaneet ette olleet rupsahtaneet
3rd plur. rupsahtivat eivät rupsahtaneet 3rd plur. olivat rupsahtaneet eivät olleet rupsahtaneet
passive rupsahdettiin ei rupsahdettu passive oli rupsahdettu ei ollut rupsahdettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rupsahtaisin en rupsahtaisi 1st sing. olisin rupsahtanut en olisi rupsahtanut
2nd sing. rupsahtaisit et rupsahtaisi 2nd sing. olisit rupsahtanut et olisi rupsahtanut
3rd sing. rupsahtaisi ei rupsahtaisi 3rd sing. olisi rupsahtanut ei olisi rupsahtanut
1st plur. rupsahtaisimme emme rupsahtaisi 1st plur. olisimme rupsahtaneet emme olisi rupsahtaneet
2nd plur. rupsahtaisitte ette rupsahtaisi 2nd plur. olisitte rupsahtaneet ette olisi rupsahtaneet
3rd plur. rupsahtaisivat eivät rupsahtaisi 3rd plur. olisivat rupsahtaneet eivät olisi rupsahtaneet
passive rupsahdettaisiin ei rupsahdettaisi passive olisi rupsahdettu ei olisi rupsahdettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. rupsahda älä rupsahda 2nd sing. ole rupsahtanut älä ole rupsahtanut
3rd sing. rupsahtakoon älköön rupsahtako 3rd sing. olkoon rupsahtanut älköön olko rupsahtanut
1st plur. rupsahtakaamme älkäämme rupsahtako 1st plur. olkaamme rupsahtaneet älkäämme olko rupsahtaneet
2nd plur. rupsahtakaa älkää rupsahtako 2nd plur. olkaa rupsahtaneet älkää olko rupsahtaneet
3rd plur. rupsahtakoot älkööt rupsahtako 3rd plur. olkoot rupsahtaneet älkööt olko rupsahtaneet
passive rupsahdettakoon älköön rupsahdettako passive olkoon rupsahdettu älköön olko rupsahdettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rupsahtanen en rupsahtane 1st sing. lienen rupsahtanut en liene rupsahtanut
2nd sing. rupsahtanet et rupsahtane 2nd sing. lienet rupsahtanut et liene rupsahtanut
3rd sing. rupsahtanee ei rupsahtane 3rd sing. lienee rupsahtanut ei liene rupsahtanut
1st plur. rupsahtanemme emme rupsahtane 1st plur. lienemme rupsahtaneet emme liene rupsahtaneet
2nd plur. rupsahtanette ette rupsahtane 2nd plur. lienette rupsahtaneet ette liene rupsahtaneet
3rd plur. rupsahtanevat eivät rupsahtane 3rd plur. lienevät rupsahtaneet eivät liene rupsahtaneet
passive rupsahdettaneen ei rupsahdettane passive lienee rupsahdettu ei liene rupsahdettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st rupsahtaa present rupsahtava rupsahdettava
long 1st2 rupsahtaakseen past rupsahtanut rupsahdettu
2nd inessive1 rupsahtaessa rupsahdettaessa agent1, 3 rupsahtama
instructive rupsahtaen negative rupsahtamaton
3rd inessive rupsahtamassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative rupsahtamasta
illative rupsahtamaan
adessive rupsahtamalla
abessive rupsahtamatta
instructive rupsahtaman rupsahdettaman
4th nominative rupsahtaminen
partitive rupsahtamista
5th2 rupsahtamaisillaan

Derived terms[edit]