såvel som

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Danish[edit]

Adverb[edit]

såvel som

 1. as well as
  • 2004, Jette Hansen-Møller, Mening med landskab: en antologi om natursyn, Museum Tusculanum Press →ISBN, page 7
   Derfor kan mark og skov, såvel som det åbne land i sin helhed, anskues som eksempler på den viden, de argumenter og de forestillinger, der ligger bag anvendelsen; ...
   Therefore, field and forest, as well as open country in its entirety, may be seen as examples of the knowledge, the arguments and imaginations that underlie the application; ...
  • 2009, Psykopatens bibel, BoD – Books on Demand →ISBN, page 264
   For nogen[sic] vil det afgjort både være deres lykke, såvel som formål, at leve på denne måde. At det igen ikke vil være det for andre er lige så ubestrideligt, såvel som det faktum, at majoriteten altid vil undertvinge minoriteten.
   It will certainly for some be both their joy, as well as their purpose, to live in this way. That it will, again, not be for others, is as indisputable, as well as the fact that the majority will always surpress the minority.
  • 1997, Birger Langkjær, Filmlyd & filmmusik: fra klassisk til moderne film, Museum Tusculanum Press →ISBN, page 44
   Den er en slags socialgyser og detektivhistorie, der vedvarende præsenterer tilskuerne såvel som filmens personer for en række spor.
   It is a sort of social horror story and detective story, that persistently presents to the viewers as well as the characters of the film a series of clues.
  • 2008, Selvstyrende team - ledelse og organisation, Samfundslitteratur →ISBN, page 187
   Det, der anfægtes ved brug af magtperspektivet, er - ligesom ved brug af kulturperspektivet - forestillingen om, at team såvel som organisationer alene er et instrument til løsning af konkrete opgaver.
   That which it is contested in using the perspective of power is - just as in using the perspective of culture - the idea that team as well as organisations are solely an instrument to the solving of concrete tasks.