tû-liáu...í-gōa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Min Nan[edit]

trad. and simpl.
...

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Preposition[edit]

tû-liáu...í-gōa (POJ, traditional and simplified 除了...以外)

 1. except for
  彼款光景除了春天以外其他時陣 (trad.)
   
  彼款光景除了春天以外其他时阵 (simp.)
  Hit-khóan ê kong-kéng sī tû-liáu chhun-thiⁿ í-gōa, kî-thaⁿ ê sî-chūn só͘ khòaⁿ bē tio̍h
  Except for spring, that kind of scene is something that cannot be seen at other times
 2. besides; in addition to
  除了語言以外應該還仔其他親像特質 (trad.)
   
  除了语言以外应该还仔其他亲像特质 (simp.)
  Tî-liáu gí-giân í-gōa, èng-kai oân-á ū kî-thaⁿ chhin-chhiūⁿ ê te̍k-chit
  In addition to languages, there should still be other similar distinguishing characteristics

Usage notes[edit]

This is a common sentence pattern in Min Nan.

References[edit]