సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి (sambōdhanā prathamā vibhakti)

  1. (grammar) vocative case

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are (ō) (ō), ఓయి (ōyi) {ōyi), ఓరి (ōri) (ōsi) and ఓసి (ōsi) (ōsi).