Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 157 +8, 15 strokes, cangjie input 口一竹木女 (RMHDV), four-corner 62144)

  1. to slip and sprain a limb

References[edit]


Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale wo1)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin chuō (chuo1), diào (diao4), tiào (tiao4), (wo1), zhuō (zhuo1), Wade-Giles ch'o1, tiao4, t'iao4, wo1, cho1)