ám ảnh

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 暗影.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

ám ảnh

  1. to haunt; to obsess
    Điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh.It became an obsession.
    Nỗi lo âu ngày đêm ám ảnhDay and night haunted by anxieties
    bị tiền bạc ám ảnhto be haunted by money (troubles)