μόναπος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Paeonian[edit]

Alternative forms[edit]

Noun[edit]

μόναπος (mónaposm

  1. the European bison, Bison bonasus
    • Aristotle, History of Animals, 630a20
      Ὁ δὲ βόνασος γίνεται μὲν ἐν τῇ Παοιονία ἐν τῷ ὄρει τῷ Μεσσαπίῳ, δ'ὁρίζει τὴν Παοιονικὴν και τὴν Μαιδικὴν χώραν, καλοῦι δ'αὐτὸν οἱ Παίονες μόναπον.
      The bison is found in Paeonia on Mount Messapius, which separates Paeonia from Maedia. The Paeonians call it μόναπος.

See also[edit]