τρίβραχυς

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

A substantive in elliptical use for τρῐ́βρᾰχῠς [πούς] (tríbrakhus [poús], [a metrical foot] consisting of three short syllables) — written in full in an interpolation to the Τέχνη Ῥητορική of Dionysius of Halicarnassus — formed from τρῐ- (tri-, three) +‎ βρᾰχῠ́ς (brakhús, short).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

τρῐ́βρᾰχῠς (tríbrakhusm (genitive τρῐβρᾰ́χεος); third declension

 1. (prosody) tribrach (metrical foot comprising three short syllables)
  • Arcad. 40
  • Hephaestio, Collected Works 3.2
  • Choerob., in Theod. 1.232.H.
  • 60 BCE – 7 BCE, Dionysius of Halicarnassus, The Arrangement of Words 17:
   ὁ μὲν γὰρ ἐξ ἁπασῶν βραχειῶν συνεστώς, καλούμενος δὲ ὑπό τινων χορεῖος τρίβραχυς πούς, οὗ παράδειγμα τοιόνδε
   ho mèn gàr ex hapasôn brakheiôn sunestṓs, kaloúmenos dè hupó tinōn khoreîos tríbrakhus poús, hoû parádeigma toiónde

Declension[edit]

Descendants[edit]

References[edit]