કેસરી

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

From કેસર (kesar, saffron) +‎ -ઈ ()

Adjective[edit]

કેસરી (kesrī)

 1. resembling, pertaining to, or containing saffron
 2. of the color of saffron, a bright orange
  Synonym: કેસરિયું (kesriyũ)
  1. (by extension) joyous, merry, gay, happy, jubilant

Noun[edit]

કેસરી (kesrīm

 1. (poetic) lion
  • 1928, ઝવેરચંદ કાળીદાસ મેઘાણી, “ચારણ-કન્યા”:
   ગીરકાંઠાનો કેસરી ગરજે
   ઐરાવત કુળનો અરિ ગરજે
   gīrkā̃ṭhāno kesrī garje
   airāvat kuḷno ari garje
   the lion from the edge of Gir roars
   the foe of the elephant-clan roars