હોવું

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Gujarati [Term?], from Sauraseni Prakrit 𑀳𑁄𑀤𑀺 (hodi), 𑀪𑁄𑀤𑀺 (bhodi), from Sanskrit भवति (bhavati), from Proto-Indo-Iranian *bʰáwHati, from Proto-Indo-European *bʰéwHeti. Cognate with Hindi होना (honā), Marathi होणे (hoṇe). Nepali हुनु (hunu), Punjabi ਹੋਣਾ (hoṇā).

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

હોવું (hovũ)

 1. to be
  તે છોકરો સારો છે
  te chokro sāro che
  that boy is good
 2. to exist
  ત્યાં એક હરણ હતું
  tyā̃ eka haraṇ hatũ
  a deer was there
 3. an auxiliary verb
  તે જમ્યો હતો
  te jamyo hato
  he has eaten
  તું કામ કરતી હતી
  tũ kām kartī hatī
  you were working
  પેલો સૂતો જ હશે
  pelo sūto ja haśe
  that guy must be sleeping (the speaker expects the subject to be sleeping)

Conjugation[edit]

This verb needs an inflection-table template.