புவி

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit भुवि (bhuvi).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

புவி (puvi)

  1. (astronomy) Earth, globe
    Synonyms: see Thesaurus:உலகம்
  2. terrain, land, place
    Synonyms: நிலம் (nilam), தரை (tarai), பூகோளம் (pūkōḷam)

Declension[edit]

i-stem declension of புவி (puvi) (singular only)
Singular Plural
Nominative புவி
puvi
-
Vocative புவியே
puviyē
-
Accusative புவியை
puviyai
-
Dative புவிக்கு
puvikku
-
Genitive புவியுடைய
puviyuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative புவி
puvi
-
Vocative புவியே
puviyē
-
Accusative புவியை
puviyai
-
Dative புவிக்கு
puvikku
-
Benefactive புவிக்காக
puvikkāka
-
Genitive 1 புவியுடைய
puviyuṭaiya
-
Genitive 2 புவியின்
puviyiṉ
-
Locative 1 புவியில்
puviyil
-
Locative 2 புவியிடம்
puviyiṭam
-
Sociative 1 புவியோடு
puviyōṭu
-
Sociative 2 புவியுடன்
puviyuṭaṉ
-
Instrumental புவியால்
puviyāl
-
Ablative புவியிலிருந்து
puviyiliruntu
-

References[edit]

  • University of Madras (1924–1936), “புவி”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press