வருடம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Tamil 𑀯𑀭𑀼𑀝𑀫𑁆 (varuṭam), from Sanskrit वर्ष (varṣa).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

வருடம் (varuṭam)

  1. year
    Synonym: ஆண்டு (āṇṭu)
  2. (archaic, literary) rain
    Synonyms: மழை (maḻai), மாரி (māri)

Declension[edit]

m-stem declension of வருடம் (varuṭam)
Singular Plural
Nominative வருடம்
varuṭam
வருடங்கள்
varuṭaṅkaḷ
Vocative வருடமே
varuṭamē
வருடங்களே
varuṭaṅkaḷē
Accusative வருடத்தை
varuṭattai
வருடங்களை
varuṭaṅkaḷai
Dative வருடத்துக்கு
varuṭattukku
வருடங்களுக்கு
varuṭaṅkaḷukku
Genitive வருடத்துடைய
varuṭattuṭaiya
வருடங்களுடைய
varuṭaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வருடம்
varuṭam
வருடங்கள்
varuṭaṅkaḷ
Vocative வருடமே
varuṭamē
வருடங்களே
varuṭaṅkaḷē
Accusative வருடத்தை
varuṭattai
வருடங்களை
varuṭaṅkaḷai
Dative வருடத்துக்கு
varuṭattukku
வருடங்களுக்கு
varuṭaṅkaḷukku
Benefactive வருடத்துக்காக
varuṭattukkāka
வருடங்களுக்காக
varuṭaṅkaḷukkāka
Genitive 1 வருடத்துடைய
varuṭattuṭaiya
வருடங்களுடைய
varuṭaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 வருடத்தின்
varuṭattiṉ
வருடங்களின்
varuṭaṅkaḷiṉ
Locative 1 வருடத்தில்
varuṭattil
வருடங்களில்
varuṭaṅkaḷil
Locative 2 வருடத்திடம்
varuṭattiṭam
வருடங்களிடம்
varuṭaṅkaḷiṭam
Sociative 1 வருடத்தோடு
varuṭattōṭu
வருடங்களோடு
varuṭaṅkaḷōṭu
Sociative 2 வருடத்துடன்
varuṭattuṭaṉ
வருடங்களுடன்
varuṭaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental வருடத்தால்
varuṭattāl
வருடங்களால்
varuṭaṅkaḷāl
Ablative வருடத்திலிருந்து
varuṭattiliruntu
வருடங்களிலிருந்து
varuṭaṅkaḷiliruntu

Derived terms[edit]

References[edit]