కోరు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

కోరు ‎(kōru)

  1. To wish, desire, ask, propose, pray, demand, beg.
    ఆమె నాతో స్నేహం కోరింది.
    She has asked my friendship.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కోరాను కోరాము
2nd person: నీవు / మీరు కోరావు కోరారు
3rd person m: అతను / వారు కోరాడు కోరారు
3rd person f: ఆమె / వారు కోరింది కోరారు