గాలి

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: గల, గెల, and గోల

Kolami[edit]

Noun[edit]

గాలి (gāli)

  1. wind, air, spirit

Telugu[edit]

Etymology[edit]

Cognate with Tamil கால் (kāl), காற்று (kāṟṟu, wind, air), Malayalam കാറ്റ് (kāṟṟŭ), Kannada ಗಾಳಿ (gāḷi), Tulu ಗಾಳಿ (gāḷi).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

గాలి (gālin (plural గాలులు)

  1. wind
    Synonyms: ఈద (īda), గాడుపు (gāḍupu), కరువలి (karuvali), వీవలి (vīvali), సుడిగొట్టు (suḍigoṭṭu), పయర (payara), నీటితాత (nīṭitāta), మబ్బుమేపరి (mabbumēpari), మినుచూలు (minucūlu), వాయువు (vāyuvu), వాతము (vātamu), పవనము (pavanamu), మరుత్తు (maruttu), సుర (sura)
  2. air
    Synonyms: కరువలి (karuvali), వాయువు (vāyuvu), వాతము (vātamu), పవనము (pavanamu), మరుత్తు (maruttu)

Derived terms[edit]

Proper noun[edit]

గాలి (gāli?

  1. a surname

References[edit]