తోడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

తోఁడు (tōṅḍu)

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

తోడు (tōḍu)

 1. swearing an oath.
 2. affix, as నీతోడు I swear by you.
 3. sister.
 4. aid, help, convoy.
  ఇంటి పిల్లికి పొరుగింటి పిల్లి తోడు.
  iṃṭi pilliki porugiṃṭi pilli tōḍu.
  The neighbour's cat is the ally of the house cat.
 5. helper or companion.

Verb[edit]

తోడు (tōḍu)

 1. to draw up

Synonyms[edit]

References[edit]