పింగళము

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of brown.

Pronunciation[edit]

  • [piṅgaḷamu] pingaḷamu.

Etymology[edit]

పింగళ(piṃgaḷa) +‎ -ము(-mu)

Adjective[edit]

పింగళము (piṅgaḷamu)

  1. Brown, swarthy, tawny, red like a lion, or of the colour of honey, the colour of the mongoose or ichneumon.

See also[edit]

Colors in Telugu · రంగులు(raṃgulu) (layout · text)
     ఎరుపు(erupu),
అరుణము(aruṇamu),
తామ్రము(tāmramu)
     ఆకుపచ్చ(ākupacca),
హరితము(haritamu)
     పసుపు(pasupu)      మీగడ(mīgaḍa)      తెలుపు(telupu),
ధవళము(dhavaḷamu),
హరిణము(hariṇamu)
     రక్తిమ(raktima)      ?      ?      చిలకపచ్చ(cilakapacca)      గులాబి(gulābi)
     నీలి(nīli),
నీలిమందు(nīlimaṃdu)
     నీలము(nīlamu)      నారింజ(nāriṃja)      బూడిద(būḍida)      ఊదా(ūdā)
     నలుపు(nalupu),
కృష్ణము(kr̥ṣṇamu)
     ధూమ్రము(dhūmramu)      పింగళము(piṃgaḷamu)      ఆకాశనీలం(ākāśanīlaṃ)      ?