ఎరుపు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of red.

Alternative forms[edit]

ఎఱుపు (eṛupu)

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ఎరుపు (erupu)

  1. red

Synonyms[edit]

See also[edit]

(basic colors) రంగు; నలుపు (nalupu)/కృష్ణము (kr̥ṣṇamu), నీలము (nīlamu), పింగళము (piṃgaḷamu), బూడిద (būḍida), ఆకుపచ్చ (ākupacca), నారింజ (nāriṃja), గులాబి (gulābi), ధూమ్రము (dhūmramu), ఎరుపు (erupu)/అరుణము (aruṇamu), తెలుపు (telupu)/ధవళము (dhavaḷamu), పసుపు (pasupu) (Category: te:Colors)