ఆకుపచ్చ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of green.

Etymology[edit]

ఆకు ‎(āku) +‎ పచ్చ ‎(pacca).

Noun[edit]

ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca)

  1. green, leaf green.

See also[edit]

(basic colors) రంగు; నలుపు ‎(nalupu)/కృష్ణము ‎(kr̥ṣṇamu), నీలము ‎(nīlamu), పింగళము ‎(piṃgaḷamu), బూడిద ‎(būḍida), ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca), నారింజ ‎(nāriṃja), గులాబి ‎(gulābi), ధూమ్రము ‎(dhūmramu), ఎరుపు ‎(erupu)/అరుణము ‎(aruṇamu), తెలుపు ‎(telupu)/ధవళము ‎(dhavaḷamu), పసుపు ‎(pasupu) (Category: te:Colors)