ఆకుపచ్చ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of green.

Etymology[edit]

ఆకు ‎(āku) +‎ పచ్చ ‎(pacca).

Noun[edit]

ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca)

  1. green, leaf green.

See also[edit]

Colors in Telugu · రంగులు ‎(raṃgulu) (layout · text)
     ఎరుపు ‎(erupu),
అరుణము ‎(aruṇamu),
తామ్రము ‎(tāmramu)
     ధూమ్రము ‎(dhūmramu)      పసుపు ‎(pasupu)      ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca),
హరితము ‎(haritamu)
     ?      నీలము ‎(nīlamu)      నీలి ‎(nīli),
నీలిమందు ‎(nīlimaṃdu)
     ?      ?      మీగడ ‎(mīgaḍa)      ?      ?      ఆకాశనీలం ‎(ākāśanīlaṃ)      ఊదా ‎(ūdā)
     పింగళము ‎(piṃgaḷamu)      గులాబి ‎(gulābi)      నారింజ ‎(nāriṃja)      నలుపు ‎(nalupu),
కృష్ణము ‎(kr̥ṣṇamu)
     బూడిద ‎(būḍida)      తెలుపు ‎(telupu),
ధవళము ‎(dhavaḷamu),
హరిణము ‎(hariṇamu)