ಸಂಸ್ಕೃತ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Kannada[edit]

Proper noun[edit]

ಸಂಸ್ಕೃತ (saṃskr̥ta)

  1. Sanskrit
    ಲತೀನ ಮತ್ತು ಯವನ ನುಡಿಗಳು ಯುರೋಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವೆ.
    latīna mattu yavana nuḍigaḷu yurōpada saṃskrutagaḷanta kareyalpaṭṭiddave.
    The Latin and Greek languages have been called the Sanskrits of Europe.

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಸಂಸ್ಕೃತವು (saṃskrutavu) ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು (saṃskrutagaḷu)
Accusative ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು (saṃskrutavannu) ಸಂಸ್ಕೃತಗಳನ್ನು (saṃskrutagaḷannu)
Instrumental ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ (saṃskrutadinda) ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಿಂದ (saṃskrutagaḷinda)
Dative ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ (saṃskrutakke) ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಿಗೆ (saṃskrutagaḷige)
Genitive ಸಂಸ್ಕೃತದ (saṃskrutada) ಸಂಸ್ಕೃತಗಳ (saṃskrutagaḷa)