ക്രിയ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam

[edit]

Etymology

[edit]

Learned borrowing from Sanskrit क्रिया (kriyā).

Pronunciation

[edit]

Noun

[edit]

ക്രിയ (kriya)

  1. (grammar) verb
  2. work, action, matter
    Synonym: വിഷയം (viṣayaṁ)

Declension

[edit]
Declension of ക്രിയ
Singular Plural
Nominative ക്രിയ (kriya) ക്രിയകൾ (kriyakaḷ)
Vocative ക്രിയേ (kriyē) ക്രിയാഃ (kriyāḥ)
Accusative ക്രിയയെ (kriyaye) ക്രിയകളെ (kriyakaḷe)
Dative ക്രിയയ്ക്ക് (kriyaykkŭ) ക്രിയകൾക്ക് (kriyakaḷkkŭ)
Genitive ക്രിയയുടെ (kriyayuṭe) ക്രിയകളുടെ (kriyakaḷuṭe)
Locative ക്രിയയിൽ (kriyayil) ക്രിയകളിൽ (kriyakaḷil)
Sociative ക്രിയയോട് (kriyayōṭŭ) ക്രിയകളോട് (kriyakaḷōṭŭ)
Instrumental ക്രിയയാല (kriyayāla) ക്രിയകളാല (kriyakaḷāla)