നായ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നായ ‎(nāya)

  1. dog

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative നായ(nāya) നായകള്(nāyakaḷ)
Vocative നായേ(nāyē) നായകളേ(nāyakaḷē)
Accusative നായയെ(nāyaye) നായകളെ(nāyakaḷe)
Dative നായയ്ക്കു്(nāyaykkŭ) നായകള്ക്കു്(nāyakaḷkkŭ)
Genitive നായയുടെ(nāyayuṭe) നായകളുടെ(nāyakaḷuṭe)
Locative നായയില്(nāyayil) നായകളില്(nāyakaḷil)
Sociative നായയോടു്(nāyayōṭŭ) നായകളോടു്(nāyakaḷōṭŭ)
Instrumental നായയാല്(nāyayāl) നായകളാല്(nāyakaḷāl)


Synonyms[edit]

Coordinate terms[edit]