ശ്രീ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit श्री (śrī).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ʃriː/
  • (file)

Noun[edit]

ശ്രീ (śrī)

  1. (Hinduism) Lakshmi
  2. wealth
  3. felicity
  4. beauty
  5. (honorific) a title of respect prefixed to the names of deities, eminent persons, sacred places and things; e.g. ശ്രീ രാമൻ (rāmaṉ), ശ്രീ ദുർഗ്ഗ (duṟgga).

Sanskrit[edit]

Alternative forms[edit]

Adjective[edit]

ശ്രീ (śrī́) stem

  1. Malayalam script form of श्री

Noun[edit]

ശ്രീ (śrī́) stemf

  1. Malayalam script form of श्री

Prefix[edit]

ശ്രീ (śrī́)

  1. Malayalam script form of श्री